04/04/2006

La resistència

4 minuts · 870 paraules

Comença aquesta aventura que hauria preferit que no comencés mai, però hem de sobreviure. En un país normal, vull dir sense socialistes al poder, tindria més feines que temps per realitzar-les un escriptor com jo. Pot ser que trobin immodest que ho digui jo, però encara que sigui immodest és així, o seria així, i vostès són els primers que ho saben.


© Salvador Sostres 2018

Projecte desenvolupat a Sitelabs